Název: Zpracování projektové dokumentace pro novostavbu minipivovaru a prodejnou a pivnicí
Autoři: Blinkalová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Oponent: Karas Jiří, Ing. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28488
Klíčová slova: minipivovar;projektová dokumentace;stavební povolení;statické výpočty;livetherm
Klíčová slova v dalším jazyce: small brewery;project documentation;planning permission;static plan;livetherm
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení objektu novostavby minipivovaru s prodejnou a pivnicí umístěného ve městě Nepomuk, dle vyhlášky č. 63/2013 Sb. Objekt je navržen ze zděného systému firmy Livetherm o nepravidelném půdorysném tvaru. Objekt má tři nadzemní podlaží. Prostory pro výrobu piva jsou navrženy v části prvního a druhého nadzemního podlaží. V prvním nadzemním podlaží se dále nachází zázemí pro zaměstnance a prodejna piva a reklamních předmětů minipivovaru. Ve druhém nadzemním podlaží jsou administrativní prostory a ve třetím se nachází pivnice. Tato práce se zabývá statickým návrhem nosných konstrukcí, tepelným posouzením obálky budovy a architektonicko-technickým návrhem objektu. Výkresy objektu byly zpracovány v programu Archicad 2016. Textové dokumenty byly vytvořeny v programu Word nebo Excell
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with elaborating the project documentation for planning permission of the new building, the small brewery with a shop and a beerhouse, located in the Nepomuk city based on the 63/2013 Sb. regulation. The building is designed of a Livethem brick system; and an uneven ground plan shape. The building consists of three above-ground levels. The area of beer brewering is designed partly in the first and second level. A part of the first level is used as an employees'rest room and a beer and gift shop. The second level serves as a place for administration; the third level serves as a beerhouse. The thesis deals with the static plan of the supporting construction; the review of the thermal cover; and the architectural-technical project of the building. The building designs were created in Archicad 2016 program; the text documents in Microsoft Word and Microsoft Excell programs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Blinkalova.pdfPlný text práce11,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blinkalova_vedouci_1.pdfPosudek vedoucího práce481,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blinkalova_oponent_1.pdfPosudek oponenta práce775,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blinkalova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce214,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28488

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.