Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVejvara Luděk, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBlinkalová, Šárka
dc.contributor.refereeKaras Jiří, Ing. CSc.
dc.date.accepted2017-6-26
dc.date.accessioned2018-01-15T15:08:59Z-
dc.date.available2016-10-10
dc.date.available2018-01-15T15:08:59Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-31
dc.identifier72785
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28488
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení objektu novostavby minipivovaru s prodejnou a pivnicí umístěného ve městě Nepomuk, dle vyhlášky č. 63/2013 Sb. Objekt je navržen ze zděného systému firmy Livetherm o nepravidelném půdorysném tvaru. Objekt má tři nadzemní podlaží. Prostory pro výrobu piva jsou navrženy v části prvního a druhého nadzemního podlaží. V prvním nadzemním podlaží se dále nachází zázemí pro zaměstnance a prodejna piva a reklamních předmětů minipivovaru. Ve druhém nadzemním podlaží jsou administrativní prostory a ve třetím se nachází pivnice. Tato práce se zabývá statickým návrhem nosných konstrukcí, tepelným posouzením obálky budovy a architektonicko-technickým návrhem objektu. Výkresy objektu byly zpracovány v programu Archicad 2016. Textové dokumenty byly vytvořeny v programu Word nebo Excellcs
dc.format136 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectminipivovarcs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectstavební povolenícs
dc.subjectstatické výpočtycs
dc.subjectlivethermcs
dc.titleZpracování projektové dokumentace pro novostavbu minipivovaru a prodejnou a pivnicícs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with elaborating the project documentation for planning permission of the new building, the small brewery with a shop and a beerhouse, located in the Nepomuk city based on the 63/2013 Sb. regulation. The building is designed of a Livethem brick system; and an uneven ground plan shape. The building consists of three above-ground levels. The area of beer brewering is designed partly in the first and second level. A part of the first level is used as an employees'rest room and a beer and gift shop. The second level serves as a place for administration; the third level serves as a beerhouse. The thesis deals with the static plan of the supporting construction; the review of the thermal cover; and the architectural-technical project of the building. The building designs were created in Archicad 2016 program; the text documents in Microsoft Word and Microsoft Excell programs.en
dc.subject.translatedsmall breweryen
dc.subject.translatedproject documentationen
dc.subject.translatedplanning permissionen
dc.subject.translatedstatic planen
dc.subject.translatedlivethermen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Blinkalova.pdfPlný text práce11,92 MBAdobe PDFView/Open
Blinkalova_vedouci_1.pdfPosudek vedoucího práce481,38 kBAdobe PDFView/Open
Blinkalova_oponent_1.pdfPosudek oponenta práce775,59 kBAdobe PDFView/Open
Blinkalova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce214,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.