Title: Projekt - Ralaxační a wellness centrum
Authors: Chemisava, Aliaksandra
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28492
Keywords: wellness centrum;saunový komplex;dřevostavba;hala;statické posouzení;návrh;projektová dokumentace
Keywords in different language: wellness center;sauna complex;wooden construction;hall;static calculation;design;project documentation
Abstract: Bakalářská práce jezaměřena na vypracování zjednodušené projektovédokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle platné vyhlášky č.499/2006 Sb. na stavbu relaxačního a wellness centru v obci Kdyně. Dálese zabývá statickým výpočtem vybraných konstrukcí, tepelně technickým posouzením a požárně bezpečnostním posouzením. Navrhovanázatížení a následující posouzení respektuji normy ČSN EN. Výpočet vnitřních účinků byl proveden pomoci softwaru FIN 2D a FIN 3D. Výkresováčást byla zpracovaná v programu ArchiCAD.
Abstract in different language: This bachelor thesis isfocused on processing of simplified project documentation for edition of the joint territorial decision and for a new building permit according to a valid decree 499/2006 for building relax and wellness center in Kdyne. This thesis alsodeals with static calculations, thermal appraisal and fire safety appraisal. The designloads and the static assessment respect the ČSN EN. The calculations of the internalforce effects have been performed by using the software FIN 2D and FIN 3D. The design has been drawn in the software ArchiCAD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wellness centrum_Chemisava_BP_2017.pdfPlný text práce9,01 MBAdobe PDFView/Open
Chemisa_oponent_1.pdfPosudek oponenta práce325,07 kBAdobe PDFView/Open
Chemisava_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce247,6 kBAdobe PDFView/Open
Chemisava_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce350,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.