Title: Projekt - Hudební škola
Authors: Hejlíčková, Lenka
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28494
Keywords: hudební škola;koncertní sál;ocelová konstrukce;zděná konstrukce;projektová dokumentace
Keywords in different language: music school;concert hall;steel construction;brick construction;project documentation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení novostavby objektu hudební školy s koncertním sálem. Předmětem řešení jsou objekty SO.01 a So.02 (budova hudební školy a budova koncertního sálu). Cílem práce je návrh objektu základní umělecké školy s koncertním sálem. Návrh dispozičního řešení je řešen v souladu s požadavky na užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, konstrukční část řeší základní posouzení vybraných nosných prvků. Grafické zpracování bylo provedeno v programech AutoCAD 2016 a ArchiCAD 20. Statické posouzení bylo provedeno programem FIN EC 2017 2D a GEO5 2017.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with elaboration of project documentation for the building permit with a music school with a concert hall. Subject of the solution are objects SO.01 a SO.02 (the music school and the concert hall). The aim of the bachelor thesis is a design of the music school with the concert hall. The layout is designed in accordance with the requirements for persons with reduced mobility, a stucture part addresses fundamental assessment of selected component supports. Graphic elaboration was created in AutoCAD 2016 and ArchiCAD 20. Static assessment was done by softwares FIN EC 2017 2D abd GEO 2017.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hejlickova_Lenka.pdfPlný text práce8,42 MBAdobe PDFView/Open
Hejlickova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,52 kBAdobe PDFView/Open
Hejlickova_oponent.pdfPosudek oponenta práce324,13 kBAdobe PDFView/Open
Hejlickova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce193,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28494

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.