Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKesl Petr, Ing.
dc.contributor.authorNavrátilová, Martina
dc.contributor.refereeBoháč František, Ing.
dc.date.accepted2017-6-27
dc.date.accessioned2018-01-15T15:08:53Z-
dc.date.available2016-10-10
dc.date.available2018-01-15T15:08:53Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-31
dc.identifier72811
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28497
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Zabývá se návrhem požární stanice typu C, posouzením ocelových garáží a zděného administrativního objektu. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle platných vyhlášek a norem ČSN EN.cs
dc.format68 s. (11 446 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpožární stanicecs
dc.subjectocelová konstrukcecs
dc.subjectgarážcs
dc.subjectzděný objektcs
dc.subjectdokumentace pro stavební povolenícs
dc.titleProjekt - Návrh požární stanice s kapacitou města do 25000 obyvatelcs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor thesis is the elaboration of project documentation for building permit. It deals with designe of a fire station type C, assessment of steel garage and a brick administrative building. The project and the annexes are processed according to valid regulations and ČSN EN standards.en
dc.subject.translatedfire stationen
dc.subject.translatedsteel constructionen
dc.subject.translatedgarageen
dc.subject.translatedbrick buildingen
dc.subject.translatedproject documentation for building permiten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PB_Navratilova_Martina.pdfPlný text práce13,8 MBAdobe PDFView/Open
Navratilova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce360,78 kBAdobe PDFView/Open
Navratilova_oponent.pdfPosudek oponenta práce326,59 kBAdobe PDFView/Open
Navratilova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce219,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28497

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.