Název: Sociální integrace Syřanů v ČR
Další názvy: Social integration of Syrians in Czech Republic
Autoři: Suchá, Magdaléna
Vedoucí práce/školitel: Lupták Burzová Petra, Mgr. Ph.D.
Oponent: Jakoubek Marek, Doc. PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28514
Klíčová slova: integrace;syřané;etnicita;identita;multikulturalismus;diskriminace;stigmatizace;rasismus;media
Klíčová slova v dalším jazyce: integration;syrians;ethnicity;identity;multiculturalism;discrimination;stigmatization;racism;media
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o vztahu mezi sociální integrací Syřanů v ČR a negativním stigmatem, který jim je askribován. Zrealizovala jsem kvalitativní výzkum, abych odpověděla na výzkumné otázky, které jsem zformulovala následovně: Jakými způsoby se Syřané v České republice vyrovnávají s askribovanou stigmatizující identitou? Jak tento proces specificky ovlivňuje jejich sociální integraci? Výsledky výzkumu jsou shrnuty v předkládané práci. Dále práce nabízí krátký přehled teorií etnicity, identity, multikulturalismu, integrace a rasismu. V další části se pak věnuji české integrační politice, historii migrace Syřanů na území ČR a analýze representace muslimů v českých masmédiích.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis discusses the relationship between social integration of Syrians into Czech Republic and negative stigma, that is ascribed to them. I formulated the following reserch questions: In which ways do Syrians in the Czech Republic cope with the stigmatized identity? And how specifically this affects the process of their social integration? I conducted qualitative research in order to get answers to these questions and the results are summarized in this thesis. This work also offers a view into theories of ethnicity, identity, multiculturalism, integration and racism. Another part deals with the Czech integration policy based on Foreigners Integration Concept. Finally the work also offers a view into the history of presence of Syrians in our country and analysis of the representation of Muslims in Czech mass media.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Socialni integrace Syranu v CR - Magdalena Sucha.pdfPlný text práce695,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sucha_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce836,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sucha_posudek oponenta_0.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sucha_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce580,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28514

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.