Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLupták Burzová Petra, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorSuchá, Magdaléna
dc.contributor.refereeJakoubek Marek, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-1
dc.date.accessioned2018-01-15T15:09:06Z-
dc.date.available2016-6-28
dc.date.available2018-01-15T15:09:06Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-25
dc.identifier70143
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28514
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o vztahu mezi sociální integrací Syřanů v ČR a negativním stigmatem, který jim je askribován. Zrealizovala jsem kvalitativní výzkum, abych odpověděla na výzkumné otázky, které jsem zformulovala následovně: Jakými způsoby se Syřané v České republice vyrovnávají s askribovanou stigmatizující identitou? Jak tento proces specificky ovlivňuje jejich sociální integraci? Výsledky výzkumu jsou shrnuty v předkládané práci. Dále práce nabízí krátký přehled teorií etnicity, identity, multikulturalismu, integrace a rasismu. V další části se pak věnuji české integrační politice, historii migrace Syřanů na území ČR a analýze representace muslimů v českých masmédiích.cs
dc.format51 s. (68 235 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectsyřanécs
dc.subjectetnicitacs
dc.subjectidentitacs
dc.subjectmultikulturalismuscs
dc.subjectdiskriminacecs
dc.subjectstigmatizacecs
dc.subjectrasismuscs
dc.subjectmediacs
dc.titleSociální integrace Syřanů v ČRcs
dc.title.alternativeSocial integration of Syrians in Czech Republicen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis discusses the relationship between social integration of Syrians into Czech Republic and negative stigma, that is ascribed to them. I formulated the following reserch questions: In which ways do Syrians in the Czech Republic cope with the stigmatized identity? And how specifically this affects the process of their social integration? I conducted qualitative research in order to get answers to these questions and the results are summarized in this thesis. This work also offers a view into theories of ethnicity, identity, multiculturalism, integration and racism. Another part deals with the Czech integration policy based on Foreigners Integration Concept. Finally the work also offers a view into the history of presence of Syrians in our country and analysis of the representation of Muslims in Czech mass media.en
dc.subject.translatedintegrationen
dc.subject.translatedsyriansen
dc.subject.translatedethnicityen
dc.subject.translatedidentityen
dc.subject.translatedmulticulturalismen
dc.subject.translateddiscriminationen
dc.subject.translatedstigmatizationen
dc.subject.translatedracismen
dc.subject.translatedmediaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Socialni integrace Syranu v CR - Magdalena Sucha.pdfPlný text práce695,58 kBAdobe PDFView/Open
Sucha_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce836,89 kBAdobe PDFView/Open
Sucha_posudek oponenta_0.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Sucha_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce580,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.