Title: Role dobrovolných hasičů v obcích okrsku Dlažov.
Other Titles: The role of volunteer firefighters in municipalities district Dlažov.
Authors: Toman, Tadeáš
Advisor: Jakoubková Budilová Lenka, Mgr. Ph.D.
Referee: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28515
Keywords: komunita;vesnická komunita;identita;tradice;sport;dobrovolní hasiči;vesnice;polo-strukturované rozhovory;zúčastněné pozorování
Keywords in different language: community;village community;identity;tradition;sport;volunteer firemens;village;semi-structured interviews;participating observation
Abstract: Hlavním cílem bakalářské práce je, poskytnout komplexní obraz o roli dobrovolných hasičů v okrsku Dlažov a jejich identitě. Práce představuje teoretický rámec komunity a identity. Práce popisuje dobrovolné hasiče jako komunitu popisuje jejich činnost a účast na správě obce a jejich identitu. Výchozím bodem práce byli polo-strukturované rozhovory a zúčastněné pozorování.
Abstract in different language: The main aim of further bachelor thesis is to provide complex picture of the role of volunteer firemen in the Dlažov district and their identity. This work introduces a theoretical framework of community and identity.Further thesis includes an anthropological qualitative research via semi-structured interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Tadeas Toman 2017.pdfPlný text práce360,1 kBAdobe PDFView/Open
Toman_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Toman_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Toman_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce631,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28515

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.