Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJakoubková Budilová Lenka, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorToman, Tadeáš
dc.contributor.refereeŠlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-9-4
dc.date.accessioned2018-01-15T15:09:07Z-
dc.date.available2017-6-2
dc.date.available2018-01-15T15:09:07Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-8-1
dc.identifier73990
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28523
dc.description.abstractHlavním cílem bakalářské práce je, poskytnout komplexní obraz o roli dobrovolných hasičů v okrsku Dlažov a jejich identitě. Práce představuje teoretický rámec komunity a identity. Práce popisuje dobrovolné hasiče jako komunitu popisuje jejich činnost a účast na správě obce a jejich identitu. Výchozím bodem práce byli polo-strukturované rozhovory a zúčastněné pozorování.cs
dc.format56 s. 69 900 znakůcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkomunitacs
dc.subjectvesnická komunitacs
dc.subjectidentitacs
dc.subjecttradicecs
dc.subjectsportcs
dc.subjectdobrovolní hasičics
dc.subjectvesnicecs
dc.subjectpolo-strukturované rozhovorycs
dc.subjectzúčastněné pozorovánícs
dc.titleRole dobrovolných hasičů v obcích okrsku Dlažov.cs
dc.title.alternativeThe role of volunteer firefighters in municipalities district Dlažov.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main aim of further bachelor thesis is to provide complex picture of the role of volunteer firemen in the Dlažov district and their identity. This work introduces a theoretical framework of community and identity.Further thesis includes an anthropological qualitative research via semi-structured interviews.en
dc.subject.translatedcommunityen
dc.subject.translatedvillage communityen
dc.subject.translatedidentityen
dc.subject.translatedtraditionen
dc.subject.translatedsporten
dc.subject.translatedvolunteer firemensen
dc.subject.translatedvillageen
dc.subject.translatedsemi-structured interviewsen
dc.subject.translatedparticipating observationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Tadeas Toman 2017.pdfPlný text práce374,2 kBAdobe PDFView/Open
Toman_posudek vedouciho_zari 2017.pdfPosudek vedoucího práce856,9 kBAdobe PDFView/Open
Toman_prubeh obhajoby_zari 2017.pdfPrůběh obhajoby práce399,91 kBAdobe PDFView/Open
Toman_posudek oponenta_zari 2017.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28523

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.