Title: Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
Other Titles: Employment contract and creation employment relationship
Authors: Ledvinová, Eva
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Janák Martin, JUDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28524
Keywords: pracovní poměr;zaměstnanec;zaměstnavatel;pracovní smlouva;druh práce;místo výkonu práce;den nástupu do práce;zákoník práce
Keywords in different language: empoyment relationship;employer;employees;employment contract;kind of work;place of work;day of start work;labour code
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá v první kapitole vznikem pracovního poměru a v dalších kapitolách pracovní smlouvou. Pracovní poměr vzniká mezi zaměstnavatel a zaměstnancem, kteří mají svá práva i povinnosti. Tento poměr vzniká po souhlasném vyjádření vůle obou účastníků. Pracovní smlouva je nejčastějším způsobem vzniku pracovního poměru. Aby mohla pracovní smlouva vzniknout, musí obsahovat podstatné náležitosti pracovní smlouvy. Těmi jsou druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Ostatní ujednání v pracovní smlouvě být nemusí, a jsou to např. ujednání mzdová, ujednání o zkušební době nebo ujednání o trvání pracovního poměru.
Abstract in different language: This bacherol thesis deals with in first part deals of employment relationship and in next parts of employment contract. Employment relationship arises between employer and employees, who have rights and obligations. This ration arises, when both parties agree. Employment contract is most frequent manner for employment relationship. Employment contract must contain substantial requirements of employment contract. This contract are kind of work, place of work and day of start work. Other arrangements does not have to be in employment contract, for example arrangements about the wage, arrangements about working hours or arrangements about test time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2.pdfPlný text práce667,78 kBAdobe PDFView/Open
Ledvinova-2.pdfPosudek oponenta práce797,77 kBAdobe PDFView/Open
Ledvinova-1.pdfPosudek vedoucího práce912,39 kBAdobe PDFView/Open
Ledvinova Eva.pdfPrůběh obhajoby práce390,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.