Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDzhyndzholiia Gigla
dc.contributor.authorSokivka, Oksana
dc.date.accepted2017-6-13
dc.date.accessioned2018-01-15T15:09:15Z-
dc.date.available2016-5-25
dc.date.available2018-01-15T15:09:15Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-28
dc.identifier69619
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28533
dc.description.abstractRezumé Práce je věnována popisu ruského jazykového obrazu světa na základě pojmu přátelství. Uvádí se přehled prací, v nichž je slovo přátelství předmětem speciálního výzkumu (kapitola 1). Zkoumá se etymologie tohoto slova a jeho definice ve slovníku V. I. Dala a výkladových slovnících současného ruského jazyka (kapitola 2). Analyzují se obecné a diferenciační příznaky synonym kamarád, kamarádka, kolega, přítel a známý (kapitola 3). Zkoumají se parémie se slovem přátelství a epitety ke slovu přítel (kapitola 4). Popisují se příznaky slova přátelství dle údajů provedeného průzkumu (kapitola 5) a analyzuje se báseň B. Okudžavy "Přání přátelům" (kapitola 6).cs
dc.format49 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectslovocs
dc.subjectetymologiecs
dc.subjectparémiecs
dc.subjectepitetycs
dc.subjectmetaforacs
dc.subjectporovnánícs
dc.subjectumělecký textcs
dc.subjectsmyslcs
dc.subjectprostředky uměleckého vyjádření.cs
dc.title"Přátelství" v ruském jazykovém obraze světacs
dc.title.alternativeThe concept of friendship in the russian linguistic concept of worlden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work is devoted to the description of the Russian language picture of the world on the basis of the concept of the word friendship. There is an overview of works, in which the word friendship is the subject of a special study (Chapter 1). The etymology of the word friendship and its definition in the dictionary of V.I. Dal as well as the definitions in the contemporary dictionaries of modern Russian language are examined in this thesis (Chapter 2). General and differential signs of synonyms of such words as friend, girlfriend, acquaintance and others are analyzed (Chapter 3). The paraemia with the word friendship and epithets of the word friend are dealt with(Chapter 4). The signs of the word friendship are described according to the collected data research results (Chapter 5) and the poem by B. Okudzhava "A Wish to the Friends" is analyzed in detail in this work (Chapter 6).en
dc.subject.translatedworden
dc.subject.translatedmeaningen
dc.subject.translatedetymologyen
dc.subject.translatedmeans of art expressionen
dc.subject.translatedepitheten
dc.subject.translatedmetaphoren
dc.subject.translatedcomparismen
dc.subject.translatedart literatureen
dc.subject.translatedparaemia.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pratelstvi v ruskem jazykovem obraze sveta.pdfPlný text práce603,32 kBAdobe PDFView/Open
Sokivka pos. Dzh - ved.pdfPosudek vedoucího práce824,9 kBAdobe PDFView/Open
Sokivka pos Val - opon.pdfPosudek oponenta práce783,04 kBAdobe PDFView/Open
Sokivka prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce287,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28533

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.