Title: Fyzikální procesy při laserovém značení a vliv na korozní odolnost korozivzdorných ocelí
Other Titles: Physical processes during the laser marking and the effect on the corrosion resistance of the stainless steel
Authors: Kučera, Martin
Advisor: Honner, Milan
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28556
Keywords: laser;značení;korozní odolnost;časově rozlišené měření teploty
Keywords in different language: laser;marking;corrosion resistance;time resolved temperature measurement
Abstract: Disertační práce je zaměřena na fyzikální procesy a jejich vliv na korozní odolnost při laserovém značení korozivzdorných ocelí nanosekundovým laserem. Jejím výsledkem je metoda měření, vyhodnocení, analýza probíhajících tepelných procesů a jejich korelace s korozní odolností.
Abstract in different language: PhD thesis is focused on the physical processes and their influence on the corrosion resistance during the stainless steel laser marking using nanosecond laser. The result of the PhD thesis is the measurement method, evaluation and the analysis of the thermal processes and their correlation with corrosion resistance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KFY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_disertacni_prace_Kucera_Martin.pdfPlný text práce6,43 MBAdobe PDFView/Open
posudky-odp-kucera.pdfPosudek oponenta práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
protokol-odp-kucera.pdfPrůběh obhajoby práce816,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.