Název: Výcvik a vzdělávání v rozvoji znalostního potenciálu firmy
Další názvy: Training and Education in Development of Knowledge-Based Potential of Company
Autoři: Hrnčárková, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Egerová, Dana
Oponent: Jermář, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2858
Klíčová slova: výcvik;podnikové vzdělávání;kompetence;vzdělávací projekt;kompetenční profil;vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: training;business education;education;competence;education project;competency profile
Abstrakt: Práce se zabývá vzděláváním ve společnosti Micro-Epsilon s.r.o. a posuzuje připravenost lidských zdrojů ve společnosti pro dosahování stanovených dlouhodobých cílů. Úkolem této diplomové práce je zpracovat vzdělávací projekt, který je zaměřen na zvýšení úrovně dovedností a znalostí skupin pracovníků, které jsou klíčové pro dosažení dlouhodobých cílů společnosti. Pro vypracování práce byl využit výzkum provedený metodami měření, studia odborné literatury, analýzy interních dokumentů společnosti a rozhovoru s pracovníky podniku. V práci je nejprve popsána společnost Micro-Epsilon s.r.o. Dále jsou stanoveny její dlouhodobé cíle a provedena analýza prostředí a strategická analýza. Jsou určeny skupiny pracovníků klíčové pro realizaci dlouhodobých cílů. U vybrané skupiny prodejců a nákupčích, je změřena úroveň, které dosahují jejich dovednosti a znalosti potřebné pro dosažení dlouhodobých cílů. Na základě měření je navržen vzdělávací projekt, jehož cílem je zvýšit úroveň dovedností a znalostí zaměstnanců z oddělení prodeje a nákupu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on training and education in Micro-Epsilon s.r.o. company and evaluates readiness of human resources for implementation of the long-term goals. Goal of this work is to create an education project which increases level of key knowledge and skills for achieving the long-term goals of the company. Following methods were used during the research: study of professional literature, analysis of internal documents of the company and dialogue with employees of the company. Micro-Epsilon s.r.o. company is described in the first chapter. Strategic analysis and environment analysis follows. Key groups of employees, for realization of long-term goals, are identified. Level of skills and knowledge is measured in one of the key groups, sales and purchases. The education project is developed based on this measurement. Its main aim is to increase level of key skills and knowledge of the employees from sales and purchases.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Hrncarkova.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_hrncarkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce492,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_hrncarkova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_hrncarkova.PDFPrůběh obhajoby práce172,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2858

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.