Title: Analýza výkonnosti strategického plánu podniku
Other Titles: Performance analysis of strategic business plan
Authors: Hubálková, Kateřina
Advisor: Šulák, Milan
Referee: Vacík, Emil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2859
Keywords: management;strategie;podnikatelský plán;finanční analýza;analýza rizik;hodnotová analýza;EVA
Keywords in different language: management;strategy;business plan;financial analysis;risk analysis;value based analysis;EVA
Abstract: Tato práce pojednává o hodnocení výkonnosti střednědobého strategického plánu konkrétní firmy. Je zde sestaven střednědobý strategický plán a analyzováno prostředí společnosti. Poté je vybrána strategie a vytvořen odpovídající finanční plán. Dále jsou identifikovány rizikové faktory, které mohou ovlivnit dosažení stanovených cílů a nakonec je plán podroben hodnotové analýze.
Abstract in different language: This thesis is about analysis of a medium-term strategic business plan for a specific firm. It is created medium-term strategic business plan and analyse environment of company. Then is chosen strategy and created strategic plan. Next are identified risks, that can involve achieving of goals and at the end plan undergone value based analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_final.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
DP_hubalkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce485,85 kBAdobe PDFView/Open
DP_hubalkova_OP.PDFPosudek oponenta práce2 MBAdobe PDFView/Open
DP_hubalkova.PDFPrůběh obhajoby práce153,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.