Název: Analýza výkonnosti strategického plánu podniku
Další názvy: Performance analysis of strategic business plan
Autoři: Hubálková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Šulák, Milan
Oponent: Vacík, Emil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2859
Klíčová slova: management;strategie;podnikatelský plán;finanční analýza;analýza rizik;hodnotová analýza;EVA
Klíčová slova v dalším jazyce: management;strategy;business plan;financial analysis;risk analysis;value based analysis;EVA
Abstrakt: Tato práce pojednává o hodnocení výkonnosti střednědobého strategického plánu konkrétní firmy. Je zde sestaven střednědobý strategický plán a analyzováno prostředí společnosti. Poté je vybrána strategie a vytvořen odpovídající finanční plán. Dále jsou identifikovány rizikové faktory, které mohou ovlivnit dosažení stanovených cílů a nakonec je plán podroben hodnotové analýze.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is about analysis of a medium-term strategic business plan for a specific firm. It is created medium-term strategic business plan and analyse environment of company. Then is chosen strategy and created strategic plan. Next are identified risks, that can involve achieving of goals and at the end plan undergone value based analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_final.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_hubalkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce485,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_hubalkova_OP.PDFPosudek oponenta práce2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_hubalkova.PDFPrůběh obhajoby práce153,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2859

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.