Název: Perspektivy rovné odměny za stejnou práci mužů a žen v ČR - Ústavní pohled a realita
Další názvy: The perspectives of the equal pay for equal work of women and men in the Czech republic - Constitutional view and reality
Autoři: Stefanová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Vokrojová Renáta, Mgr. et Mgr.
Oponent: Forejtová Monika, Doc. JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28599
Klíčová slova: diskriminace;rovná odměna za stejnou práci mužů a žen;ústavní právo
Klíčová slova v dalším jazyce: discrimination;equal pay for equal work for men and women;constitutional law
Abstrakt: Práce se soustředí na problematiku rovné odměny za stejnou práci mužů a žen. Pojmenovává příčiny a následky nerovnosti mezi ženami a muži, uvádí politiku vlády ČR pro zlepšení situace v oblasti rovnosti mezi ženami a muži, uvádí statistická data popisující současnou situaci. Dále uvádí přehled právního rámce pro tuto oblast v České republice a Evropské unii, včetně přehledu základní judikatury.
Abstrakt v dalším jazyce: The Thesis concentrates on the problem of equal pay for the same work for women and men. It defines causes and consequences of inequality between women and men, it presents the policy of the Czech governement of improvements of the situation, it presents statistics. Furthermore it presents an overview of the legal framework in this field in the Czech Republic and the European Union, including an overview of the basic cases.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Katerina.pdfPlný text práce602,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stefanova VO.pdfPosudek vedoucího práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stefanova FO.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stefanova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce1,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28599

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.