Název: Bitva u Stalingradu
Další názvy: Battle of Stalingrad
Autoři: Miňová, Štěpánka
Vedoucí práce/školitel: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Oponent: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28608
Klíčová slova: bitva u stalingradu;stalingrad
Klíčová slova v dalším jazyce: battle of stalingrad;battle;stalingrad
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá bitvou u Stalingradu, kterou lze v mnoha ohledech považovat za jedno z nejvýznamnějších a rozhodujících válečných střetnutí německých a sovětských vojsk na východní frontě a v celé druhé světové válce. Cílem bakalářské práce je představit a popsat hlavní průběh historické bitvy u Stalingradu. Bakalářská práce se stručně věnuje situaci před stalingradskou bitvou, jež ovlivnila následující události, které nakonec vyústily v bitvu o Stalingrad. Práce se dále zaměřuje na samotnou bitvou o město, následnými stěžejními sovětskými a německými vojenskými operacemi, až po konečnou porážku německé armády.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis presents and describes the battle of Stalingrad. The battle for Stalingrad is one of the most decisive turning points in twentieth-century military history. It was, on the banks of the Volga river that the Wehrmacht was decisively defeated by the Red Army. The Red Army defeated one of the largest and best equipped army formations Friedrich Paulus's 6th Army. With the annihilation of the 6th Army, the Germans began to lose the initiative in the east and it was viewed, as the single most catastrophic defeat of German arms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Bitva u Stalingradu_Minova.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Minova - V.pdfPosudek vedoucího práce572,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mudra - O.pdfPosudek oponenta práce588,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Minova.pdfPrůběh obhajoby práce205,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28608

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.