Title: Vyhlazovací tábor Sobibor
Other Titles: Sobibor Extermination Camp
Authors: Červenková, Lucie
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28611
Keywords: konečné řešení židovské otázky;holokaust;vyhlazovací tábory;akce reinhard;sobibór;židé;nacisté;druhá světová válka
Keywords in different language: final solution to the jewish question;holocaust;extermination camps;operation reinhard;sobibór;jews;nazis;world war ii
Abstract: Bakalářská práce se věnuje tématu nacistického vyhlazovacího táboru Sobibór, jehož stavba započala na jaře 1942. Tábor Sobibór byl zbudován v rámci akce Reinhard, což byl krycí název pro výstavbu tří továren na smrt u obcí Bełżec, Sobibór a Treblinka na bývalém polském okupovaném území za druhé světové války. Práce si klade za cíl popsat vývoj židovské otázky ve vztahu ke vzniku vyhlazovacích táborů. Jejím hlavním cílem je analyzovat vznik a vývoj vyhlazovacího táboru Sobibór.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the topic of the Nazi extermination camp Sobibor, whose construction started in the spring of 1942. Camp Sobibor was built as part of the Operation Reinhard, which was a cover name for the construction of three factories to death near the villages of Bełżec, Sobibor and Treblinka in the former Polish occupied territory during the Second World War. The thesis aims to describe the development of the Jewish question in relation to the creation of extermination camps. Its main objective is to analyze the origin and development of the Sobibor extermination camp.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cervenkova.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFView/Open
Cervenkova - V.pdfPosudek vedoucího práce567,5 kBAdobe PDFView/Open
Cervenkova - O.pdfPosudek oponenta práce571,47 kBAdobe PDFView/Open
Cervenkova_0.pdfPrůběh obhajoby práce200,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28611

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.