Title: Společnost Florencie pod vládou Lorenza de Medici
Other Titles: The Florentine Society during the Reign of Lorenzo de Medici
Authors: Donátková, Zuzana
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28612
Keywords: lorenzo de medici;florencie;renesance;quattrocento;humanismus;novoplatonismus
Keywords in different language: lorenzo de medici;renaissance;quattrocento;florence;humanism;neoplatonism
Abstract: Umění provází člověka téměř od samotného počátku jeho existence a již od pravěku dokazovalo lidskou potřebu zaznamenávat viditelný svět či reagovat na dění kolem sebe. Události dějin politických bezprostředně ovlivňovaly vývoj společnosti a s ní i kultury, umění přinášely náměty a umělecká díla jsou dodnes jejich připomínkou. Nejen v období renesance se umění stalo mnohdy nástrojem politiky. Nejvýznamnější období rozkvětu renesance spadá do období vládou rodu de Medici. Lorenzo Il Magnifico vládl ve Florencii v letech 1469 až 1492. Byl rozporuplnou osobností. Ač vychován humanistickou tradicí podporoval novoplatónské humanisty, byl zároveň pevným katolíkem. Proslavil se jako obratný politik, básník a mecenáš umění. Pod jeho vládou působily ve Florencii mimo jiné umělecké dílny Andrea del Verrocchia či Domenica Ghirlandaia a v neposlední řadě škola Medicejských samotných. Roku 1494 byl rod Medici svržen a pod vlivem fanatického mnicha Girolama Savonaroly nastolena republika. Následovaly roky ve znamení Savonarolova běsnění, vojenských výbojů, upevňování republiky, ale i střetu dvou největších géniů své doby, jenž sledovala celá Itálie.
Abstract in different language: Cultural history is a discipline in itself, but it should be studied, written or lectured in line with political history. Even art has to be understood in the context of its time, even culture has its place in political history. And in the Renaissance art has often become a tool of politics. Excelent example for it is the period during the reign of Lorenzo de Medici. Lorenzo Il Magnifico ruled in Florence between 1469 and 1492. He was educated by the humanist tradition and supported the Neoplatonian humanists, but he was also a solid Catholic. He became famous as an avid politician, a poet and patron of art. Under his reign there worked, among others, the workshops of Andrea del Verrocchio or Domenico Ghirlandaio and, last but not least, the Medici academy itself. In 1494 Medici family was overthrown and under the influence of a fanatical monk fra Girolamo Savonarola republic was established. Following years was full of Savonarolas raging, military disasters, the consolidation of the republic, and the competition of two greatest geniuses of this time, which was watched all over Italy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_donatkova.pdfPlný text práce814,65 kBAdobe PDFView/Open
Donatkova - V.pdfPosudek vedoucího práce624,03 kBAdobe PDFView/Open
Donatkova - O.pdfPosudek oponenta práce927,22 kBAdobe PDFView/Open
Donatkova.pdfPrůběh obhajoby práce199,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28612

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.