Title: Gallipolská operace v roce 1915
Other Titles: The Gallipoli Campaign in 1915
Authors: Laštovička, Adam
Advisor: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Referee: Urban Martin, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28621
Keywords: gallipolská operace;winston churchill;dardanely;osmanská říše;první světová válka
Keywords in different language: gallipoli campaign;winston churchill;dardanelles;ottoman empire;first world war
Abstract: Cílem této bakalářské práce je analýza spojenecké operace v první světové válce na Gallipoli v roce 1915. Útok byl veden proti Osmanské říši. Jeho cílem bylo zvrátit patovou situaci, do které se válka dostala. Úvod práce je zaměřen na charakteristiku vypuknutí Velké války a její první měsíce. Autor analyzuje události před operací a složitá politická jednání mezi Spojenci. Také je tu část, která se věnuje Winstonu Churchillovi a jeho účasti na operaci. Dále se autor zabývá neúspěšným námořním a pozemním útokem. Na konci shrne příčiny spojeneckého neúspěchu, politické a vojenské důsledky.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is analyse the Allied campaign in the First World War on the Gallipoli in 1915. This offensive was led against the Ottoman Empire. Its goal was reverse deadlock, which war received. Introduction of thesis characterize outbreak of the Great War and its first months. Author analyse events before the campaign and complicated political negotiations between the Allies. It is also part, which refer Winston Churchill and his participation in the campaign. Further author dealt unsuccessful naval and surface attack. In the end he summarize causes the Allied failure, political and military impacts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Adam Lastovicka-Gallipolska operace v roce 1915.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Lastovicka - V.pdfPosudek vedoucího práce568,2 kBAdobe PDFView/Open
Lastovicka - O.pdfPosudek oponenta práce687,87 kBAdobe PDFView/Open
Lastovicka.pdfPrůběh obhajoby práce192,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28621

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.