Název: Realizace dopravníku pro plnící linku
Další názvy: Implementation of the conveyor for filling line
Autoři: Máca, Milan
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Jaroslav
Oponent: Skalický, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2863
Klíčová slova: projekt;plán projektu;realizace projektu
Klíčová slova v dalším jazyce: Project;project plan;project realizatio
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena definování, plánování a kontrolu realizace projektu s použitím principů projektového řízení. Téma bylo zvoleno kvůli snaze aplikovat principy projektového řízení při realizaci menších investičních projektů v Plzeňském Prazdroji. Metodika práce spočívá v užití teoretických znalostí z odborných disciplín, které souvisejí s problematikou řízení projektů, a jejich následná aplikace na konkrétní investici. Výstupem práce je řízení projektu na základě vypracovaných plánů a controlling projektu analýzou Earned Value Analysis.
Abstrakt v dalším jazyce: Work focused on definition, planning a project realization check using project management principles. The aim of subject choice is to process small and midle investments in Pilsner Urquell brewery as a project. Methodology of paper is based on theoretical knowledge mainly in Project Management and aplication of it for certain investment. Outcome of the diploma paper is projet management based on project plans and Earned Value Analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_MACA_Milan_2012.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_maca_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_maca_OP.PDFPosudek oponenta práce362,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Maca.PDFPrůběh obhajoby práce187,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2863

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.