Title: Vývoj Finské republiky od jejího vzniku do roku 1931
Other Titles: The development of Finnish Republic since its inception until 1931
Authors: Kožmín, Jan
Advisor: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Referee: Šisler Filip, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28633
Keywords: finsko;občanská válka;aalandské ostrovy;karélie;mannerheim
Keywords in different language: finland;civil war;aaland;karelia;mannerheim
Abstract: Cílem práce je zanalyzovat vývoj a vznik Finské republiky a klíčové událostí od vyhlášení nezávislosti až po vrchol Velké hospodářské krize a prezidentské volby v roce 1931. Klíčovými tématy jsou občanská válka, konflikty v Karélii a s tím spojené územní spory, včetně otázky Aalandských ostrovů. Dále pak zanalyzování působení hnutí Lapua na konci 20. let a stručné shrnutí jedné z životních etap generála Mannerheima do roku 1931, klíčové osobnosti finských dějin.
Abstract in different language: The aim is to analyze the evolution and the emergence of the Republic of Finland and key events since independence up to the peak of the Great Depression and presidential elections in 1931. The key themes are Civil War, conflicts in Karelia and the related territorial disputes, including the question of Aaland islands. Furthermore, analyzing the effect of Lapua Movement at the end of the 20s and a brief summary of the life stage General Mannerheim until 1931, key figures in Finnish history.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Kozmin.pdfPlný text práce381,42 kBAdobe PDFView/Open
Kozmin - V.pdfPosudek vedoucího práce693,57 kBAdobe PDFView/Open
Kozmin - O.pdfPosudek oponenta práce962,28 kBAdobe PDFView/Open
Kozmin.pdfPrůběh obhajoby práce206,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28633

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.