Název: Návrh technologie demontáže nábojnic pro účel recyklace
Další názvy: Development of technology for hunting cartridges disassembling
Autoři: Dziamidau, Vitali
Vedoucí práce/školitel: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Oponent: Motl Leoš, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28645
Klíčová slova: demontáž;lovecká nábojnice;recyklace;technologický návrh;automatizace;vačkový mechanismus;párové srovnávání
Klíčová slova v dalším jazyce: disassembly;hunting cartridge;recycling;technological design;automation;cam mechanism;pair comparison
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřená na technologickýém aspektu vyřešení problému recyklace použitých nábojnic. V rámci této práce byla navržena dvě technologická řešení pro automatizaci procesu demontáže plastové a mosazné části nábojnic. Jedním z hlavních požadavků na rozvoj technologie demontáže bylo uplatnění handicapovaných lidí při tomto procesu a zároveň řešení ekologického problému. Hlavními přínosy práce je výzkum vlastností nábojnic, výzkum četnosti výskytu různých typů, zdůvodnění řešitelnosti problému recyklace nábojnic a návrh jeho řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor's thesis is aimed at technological aspect of recycling of used hunting cartridges. Within this work there were proposed two technological solutions for the automation of the disassembly plastic and brass parts of cartridges. One of the most important requirement for the development of the technology was the application of the disabled people during the disassembly process and solution of the ecological problem as well. The benefits of this work are research of cartridges' properties, research of frequency of application of different types of cartridges, evidence that this problem can be solved using the automation processes, and proposal of variants of the solution of disassembly process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_Dziamidau.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni BP - Dziamidau.PDFPosudek vedoucího práce246,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek - BP Dziamidau.PDFPosudek oponenta práce515,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Dziamidau.PDFPrůběh obhajoby práce204,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28645

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.