Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVyšata Jiří, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorDziamidau, Vitali
dc.contributor.refereeMotl Leoš, Ing.
dc.date.accepted2017-6-26
dc.date.accessioned2018-01-15T15:09:59Z-
dc.date.available2016-10-17
dc.date.available2018-01-15T15:09:59Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-31
dc.identifier72512
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28645
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřená na technologickýém aspektu vyřešení problému recyklace použitých nábojnic. V rámci této práce byla navržena dvě technologická řešení pro automatizaci procesu demontáže plastové a mosazné části nábojnic. Jedním z hlavních požadavků na rozvoj technologie demontáže bylo uplatnění handicapovaných lidí při tomto procesu a zároveň řešení ekologického problému. Hlavními přínosy práce je výzkum vlastností nábojnic, výzkum četnosti výskytu různých typů, zdůvodnění řešitelnosti problému recyklace nábojnic a návrh jeho řešení.cs
dc.format49 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdemontážcs
dc.subjectlovecká nábojnicecs
dc.subjectrecyklacecs
dc.subjecttechnologický návrhcs
dc.subjectautomatizacecs
dc.subjectvačkový mechanismuscs
dc.subjectpárové srovnávánícs
dc.titleNávrh technologie demontáže nábojnic pro účel recyklacecs
dc.title.alternativeDevelopment of technology for hunting cartridges disassemblingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor's thesis is aimed at technological aspect of recycling of used hunting cartridges. Within this work there were proposed two technological solutions for the automation of the disassembly plastic and brass parts of cartridges. One of the most important requirement for the development of the technology was the application of the disabled people during the disassembly process and solution of the ecological problem as well. The benefits of this work are research of cartridges' properties, research of frequency of application of different types of cartridges, evidence that this problem can be solved using the automation processes, and proposal of variants of the solution of disassembly process.en
dc.subject.translateddisassemblyen
dc.subject.translatedhunting cartridgeen
dc.subject.translatedrecyclingen
dc.subject.translatedtechnological designen
dc.subject.translatedautomationen
dc.subject.translatedcam mechanismen
dc.subject.translatedpair comparisonen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_Dziamidau.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Dziamidau.PDFPosudek vedoucího práce246,44 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek - BP Dziamidau.PDFPosudek oponenta práce515,19 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Dziamidau.PDFPrůběh obhajoby práce204,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.