Title: Tvorba technické části katalogu fréz
Other Titles: Creating the technical part of the catalog of milling cutters
Authors: Laudát, Vít
Advisor: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Hanzl Pavel, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28650
Keywords: frézování;obrábění;břitové destičky;fréza;frézka
Keywords in different language: milling;machining;blades;milling cutter;milling machine
Abstract: Bakalářská práce obsahuje zásady a poznatky o způsobech frézování. Těmito druhy frézování jsou sousledné a nesousledné frézování, výroba drážek pomocí frézy a frézování bokem frézy. Práce obsahuje ještě podklady pro tvorbu webové aplikace na výpočet řezných podmínek při frézování a porovnání nového nástroje s přeostřeným.
Abstract in different language: This thesis includes principles and knowledges about types of milling. These milling types are down-cut milling and ordinary milling, production of groove with milling cutter and side milling. Thesis includes also the base material for the creation of internet aplication for calculation of milling cutting conditions. Thesis also includes comparison of new and sharpened tool.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.0 Bakalarska prace - Vit Laudat.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Laudat.PDFPosudek vedoucího práce380,64 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Laudat.PDFPosudek oponenta práce688,1 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Laudat.PDFPrůběh obhajoby práce155,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28650

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.