Title: Syndrom vyhoření u všeobecných sester
Other Titles: Burnout syndrome in the nursing profession
Authors: Lehká, Lucie
Advisor: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Aišmanová Alexandra, PhDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28658
Keywords: všeobecná sestra;syndrom vyhoření;workoholismus;perfekcionismus;psychoterapie
Keywords in different language: general nurse;burnout syndrom;workaholism;perfectionism;psychotherapy
Abstract: V této práci se věnuji problematice rizika vzniku syndromu vyhoření u všeobecných sester. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Na teoretickou část a na praktickou část. V první části se věnuji pojmu syndromu vyhoření kdo tento pojem definoval, jaké jsou jeho projevy, příčiny a průběh. V závěru práce se zaměřuji na prevenci a na faktory, které pomáhají při duševní hygieně. V druhé, praktické části, analyzuji výsledky z předem rozdaných standardizovaných dotazníků. Cílem speciální části je zjistit, do jaké míry jsou sestry pracující na oddělení v nemocni přetížené, frustrované a jaká je jejich náchylnost ke stresu.
Abstract in different language: This work is devoted to the issue of burnout syndrome in the general nursing profession. The bachelor thesis is divided into two parts. The general part and the practical part. The first section explains the concept of burnout syndrom, who is a representative of this concept. What the symptoms, causes and course of burnout are. At the end of the first part I focus on the prevention and the importance of the factors of mental hygiene. In the second practical part I analyze the results of the standardized questionnaires distributed in advance. The aim of the practical part is find out what is the extent of overloaded, frustration, and susceptibility to stress for the nurses working in hospital.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc.Riziko syndromu vyhoreni u vseobecnych sester.pdfPlný text práce565,84 kBAdobe PDFView/Open
Lehka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce355,02 kBAdobe PDFView/Open
Lehka - oponent.pdfPosudek oponenta práce376,58 kBAdobe PDFView/Open
Lehka - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce80,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28658

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.