Název: Abstraktní keramická plastika
Další názvy: Abstract ceramic sculpture
Autoři: Setvín, Petr
Vedoucí práce/školitel: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Oponent: Podlipský Rudolf, PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28666
Klíčová slova: západní čechy;keramická hlína;plastika;abstrakce
Klíčová slova v dalším jazyce: west bohemia;ceramic clay;sculpture;abstraction
Abstrakt: Diplomová práce je rozdělena do tří základních částí. V praktické části jsem vytvořil 8 keramických plastik z toho jich je 7 volně stojících. Teoretická část se zabývá historickým vývojem keramické plastiky, přičemž nejpodrobněji se věnuji vývoji československé keramické plastiky v letech 1945-1989. Teorie je doplněná o reprezentativní vzorek umělců tvořících v Západních Čechách. V závěrečném didaktickém oddílu se věnuji aplikaci získaných poznatků ve výuce výtvarné výchovy.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is divided into three main parts. For the practical part I created 8 ceramic sculptures, 7 of those as freestanding. In the theoretical part I deal with the historical development of ceramic sculptures with the most attention dedicated to the development of Czechoslovakian ceramic sculpture from 1945 to 1989. The theory is supplemented by a representative sample of artists that work in the West Bohemia. In the final didactic part I write about the application of my findings in Art lessons.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA_PRACE-SETVIN.pdfPlný text práce1,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN_Setvin Petr_vedouci_Polacek_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN_Setvin Petr_oponent_Podlipsky_2017.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Setvin Petr_2017.pdfPrůběh obhajoby práce492,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28666

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.