Název: Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů EU
Další názvy: The formulation of project applying for subsidy from EU funds
Autoři: Valešová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Vacek, Jiří
Oponent: Skalický, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2869
Klíčová slova: formulace projektu;Evropská unie;fondy z EU;strukturální fondy;inovační projekt
Klíčová slova v dalším jazyce: formulation of project;European union;funds from EU;structural funds;innovation project
Abstrakt: Předkládaná práce se zaměřuje na formulaci projektu ucházejícího se o podporu z fondů EU. V první částí práce je charakterizována společnost Rašelina a.s. a je provedena interní analýza společnosti. V další části diplomové práce jsou popsány možnosti využití fondů z EU v programovém období 2007 - 2013 s cílem vybrat nejoptimálnější operační program pro daný projekt, který je následně detailněji popsán. Po té se práce zaměřuje na charakteristiku a podrobný popis projektu. Hodnotí zejména technické a organizační řešení projektu. Nedílnou součástí projektu je jeho finanční analýza a finanční plán, na který navazuje analýza a řízení rizik. V závěru práce je projekt na základě provedených analýz vyhodnocen a je rozhodnuto o jeho přijetí a realizaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The following submitted thesis is focused on the formulation of project applying for subsidy from the EU funds. The first part defines The Rašelina company and is performed its internal analysis. The next part describes possibilities of using the EU funds in the 2007 - 2013 programming period with the aim to choose the most suitable one for this project that is more specified in the next part. The following part of diploma thesis is aimed at detailed description of the project. It is evaluated especially technical and organizational solution of project. The essential part of project is financial analysis and financial plan which are followed by risk analysis and risk management. Based on previous analyses is the project at the end of the thesis evaluated and it is decided about its acceptation and realization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_VALESOVA.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_valesova_VP.PDFPosudek vedoucího práce473,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_valesova_OP.PDFPosudek oponenta práce434,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_Valesova.PDFPrůběh obhajoby práce169,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2869

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.