Title: Účetní informační systém a jeho vliv na nastavení účetních procesů zvoleného ekonomického subjektu
Other Titles: The accounting information system and its impact on the setting of accounting processes of the selected economic entity
Authors: Karabinová, Pavla
Advisor: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Referee: Kultová Eva, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28701
Keywords: účetní informační systém;účetnictví;modul
Keywords in different language: accounting information system;accountancy;module
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na účetní informační systém a jeho vliv na nastavení účetních procesů ve firmě Rosenberg s.r.o. První část práce se zabývá účetnictvím a účetními informačními systémy v teoretickém pojetí. V druhé části je představen podnik a jeho účetní informační systém proALPHA. Následuje charakteristika jednotlivých modulů a účetních procesů, které se v těchto modulech vykonávají. Dále je provedeno srovnání s účetním informačním systémem používaným v mateřské společnosti. Na závěr jsou navrženy s ohledem na účetní informační systém změny vedoucí k zefektivnění účetních procesů a podnikových činností ve firmě Rosenberg s.r.o.
Abstract in different language: Submitted Bachelor thesis is focused on the accounting information system and its impact on the setting of accounting processes in the company Rosenberg Ltd. The first part of the thesis deals with accounting and accounting information systems in theoretical conception. The second part introduces the company and its accounting information system proALPHA. Followed by a description of the individual modules and accounting processes, which are performed using these modules. Next up there a comparison made with information system used in the mother company. In conclusion there are changes suggested regarding the accounting information system that lead to an improvement of accounting processes and business actions in the company Rosenberg Ltd.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Karabinova_Pavla.pdfPlný text práce6,39 MBAdobe PDFView/Open
Karabinova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Karabinova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce605,27 kBAdobe PDFView/Open
Karabinova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce221,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28701

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.