Title: Systémy pro projektování technologických celků ve 3D a jejich vzájemná komunikace
Other Titles: Systems for designing technological units in 3D and their communication
Authors: Kovařík, Jiří
Advisor: Křenek Vladimír, Ing.
Referee: Konáš Petr, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28731
Keywords: potrubní trasa;pdms;caesar ii;pipe stress interface
Keywords in different language: pipeline;pdms;caesar ii;pipe stress interface
Abstract: Bakalářská práce obsahuje informace o softwarech pro celkový návrh potrubních tras. Návrh je proveden v programu AVEVA Plant 12.1 jako 3D model a následně vyexportován do CAESAR II pro komplexní výpočet. Bylo vytvořeno optimální nastavení PSI pro výstupní soubor z PDMS.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains information about softwares for the overall design of pipe routes. Design is created in the AVEVA Plant 12.1 program as a 3D model and after that it is exported to CEASAR II for a comprehensive stress calculation. The optimal setting of PSI for the output file from PDMS was created.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jiri KOVARIK.pdfPlný text práce5,11 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP Kovarik-doc01470020170622153643.pdfPosudek vedoucího práce646,71 kBAdobe PDFView/Open
OP Kovarik-doc01471120170622155215-1.pdfPosudek oponenta práce348,74 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Kovarik-doc01479920170627104557.pdfPrůběh obhajoby práce187,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.