Název: Úroveň vybraných motorických schopností dětí předškolního věku z plzeňských MŠ
Další názvy: The level of selected motor abilities of preschool children from kindergartens in Pilsen
Autoři: Nozarová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Oponent: Berka František
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28749
Klíčová slova: předškolní věk;motorické schopnosti;testování;motorika;nadace sportující mládeže
Klíčová slova v dalším jazyce: preschool age;motor abilities;testing;motorics;nadace sportující mládeže
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na motorickou úroveň předškolních dětí. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část shrnuje vývoj dítěte ve věku 3 6 let, stručně vysvětluje pojmy pohybové schopnosti a dovednosti, zmiňuje některé motorické testy z minulosti, zabývá se metodikou a hypotézami výzkumu. V praktické části jsou analýzy výsledků, tedy porovnání plzeňských MŠ, rozdílné výsledky podle pohlaví, zhodnocení jednotlivých disciplín. Dále práce porovnává výsledky z roku 2016 u Plzeňských a Kralupských dětí a výsledky testů z roku 1977, 2010 a 2016.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelors thesis focuses on level of motor skills of preschool children. It consists of teoretical and practical part. Teoretical part contains child developement in years 3 to 6, briefly explains terms motoric skills and abilities, mentions some of the past motoric tests and deals with methodology and research hypotheses. Practical part contains results analysis, specifically comparison of Pilsen kindergartens, difference in results between genders and evaluation of each discipline. The thesis also compares results of year 2016 with results from similar testing in years 1977, 2010 and 2016.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Nozarova_2017.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nozarova Z. - VP.pdfPosudek vedoucího práce153,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nozarova Z. - OP.pdfPosudek oponenta práce123,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nozarova Z..pdfPrůběh obhajoby práce56,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28749

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.