Název: Komparace obsahové analýzy fotbalových soutěží žen ve Spojených státech amerických a České republice
Další názvy: Comparison of content analysis of women´s soccer competitions in the United States and the Czech Republic
Autoři: Košik, Petr
Vedoucí práce/školitel: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Oponent: Charvát Luboš, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28758
Klíčová slova: ženy;fotbal;sportovní prostředí;společenské prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: women;soccer;sports environment;social environment
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá aktuálními rozdíly sportovních prostředí ženského fotbalu, jejich strukturou, organizací a specifiky ve dvou vybraných zemích Spojených státech amerických a České republice. Hlavním cílem práce je provést obsahovou komparaci těchto prostředí a zaměřit se na odlišné prvky, jež by mohly ženskému fotbalu v České republice pomoci při rozvoji a zvyšování stávající úrovně.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the current differences in the sporting environment of women's soccer, their structure, organization, and specifics in two selected countries; the United States of America and the Czech Republic. The main goal is to perform a content comparison of these environments and focus on different elements that could help women's soccer in the Czech Republic in developing and improving existing standards.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petr Kosik - BP.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosik P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce153,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosik P. - OP.pdfPosudek oponenta práce136,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kosik P..pdfPrůběh obhajoby práce95,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28758

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.