Název: Novodobé směry jógy jako způsob prevence civilizačních onemocnění
Další názvy: Contemporary trends in yoga as a means of lifestyle diseases prevention
Autoři: Tročil, Adam
Vedoucí práce/školitel: Kalistová Petra, Mgr.
Oponent: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28763
Klíčová slova: jóga;životní styl;civilizační choroby;deprese;obezita;kardiovaskulární onemocnění;ásany
Klíčová slova v dalším jazyce: yoga;lifestyle;lifestyle diseases;depression;obesity;cardiovascular diseases;asana
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá novodobými směry jógy a jejich vlivem na životní styl moderního člověka. Hlavním cílem práce je představit jógu jako způsob prevence některých civilizačních chorob deprese, obezity a kardiovaskulárních onemocnění. Praktická část práce pak popisuje konkrétní jógové pozice, jejichž praktikování může pomoci zabránit vzniku a rozvoji vybraných civilizačních chorob nebo zmírnit jejich působení.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on contemporary yoga styles and their influence on the lifestyle of modern human. The main aim of the thesis is to introduce yoga as a way of prevention of some lifestyle diseases depression, obesity and cardiovascular diseases. Practical part of the thesis describes specific yoga positions which can help prevent the inception and spread of the diseases or reduce their effect.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Trocil_Adam_bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trocil - VP.pdfPosudek vedoucího práce145,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trocil - OP.pdfPosudek oponenta práce132,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trocil.pdfPrůběh obhajoby práce65,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28763

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.