Title: Židovská imigrace a její dopad na arabské obyvatelstvo v Palestině do konce britského mandátu
Other Titles: Jewish immigration and its impact upon arabic population in Palestine to the end of British mandate
Authors: Hladíková, Šárka
Advisor: Tarant, Zbyněk
Referee: Tydlitátová, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2877
Keywords: Židé;židovská imigrace;Alija;Arabové;britský mandát;Palestina;sionismus;Blízký východ
Keywords in different language: Jews;jewish immigration;Aliyah;Arabs;british mandate;Palestine;zionism;Middle east
Abstract: Práce popisuje židovskou imigraci a její vliv na arabské obyvatelstvo v Palestině v období od konce 19. století do konce Britského mandátu. První část práce popisuje vztahy mezi Židy a Araby na konci 19. století a počátku 20. století, kdy byla oblast Palestiny pod nadvládou Osmanské říše. Dále je čtenář seznámen s jednotlivými vlnami židovské imigrace do Palestiny a s popisem stavu oblasti Palestiny v průmyslu a zemědělství v době Osmanské nadvlády. Stěžejní část práce začíná šestou kapitolou, kde se prostřednictvím analýzy dat z oblasti zdravotnictví, průmyslu či zemědělství snažím postihnout změny, ke kterým docházelo v průběhu židovské imigrace a určit možný vliv na arabské obyvatelstvo v Palestině.
Abstract in different language: This thesis describes jewish immigration and its impact upon arabic population in Palestine from the end of 19th century until the end of British mandate. First part of the work describes relations between Jews and Arabs under the Ottoman rule. The following part is an introduction to jewish immigration to Palestine. The crucial part of the work begins with sixth chapter, which deals with analyse of the impact of jewish immigration upon arabic population within a Public Health, Industry and Agriculture sphere. By analyzing the data from mentioned spheres the thesis demonstrates the changes and possible impact of these changes upon arabic population in Palestine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Sarka_Hladikova.pdfPlný text práce771,17 kBAdobe PDFView/Open
Sarka_Hladikova.pdfPosudek vedoucího práce120,44 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Sarka_Hladikova.pdfPosudek oponenta práce120,44 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Sarka_Hladikova.pdfPrůběh obhajoby práce120,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.