Title: Antidumpingové clo a jeho obcházení
Other Titles: Anti-Dumping duty and its circumvention
Authors: Balík, Tomáš
Advisor: Jánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
Referee: Seknička Pavel, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28782
Keywords: antidumping;clo;běžná hodnota;dumping;tržní hospodářství;dumpigová cena;obcházení;olpran
Keywords in different language: anti-dumping duty;circumvention;dumping;market economy;normal value;dumping price;olpran
Abstract: V mé diplomové práci jsem pospal antidumpigové clo, kde jsem metodou analýzy rozebíral proces a tvorbu antidumpigových nařízení. Charakterizoval jsem tři složky antidumpingového cla. Dále jsem se zaměřil na systém tržního hospodářství. Závěr mé práce byl věnován metodám obcházení antidumpigového cla. V závěru práce jsem rozebral rozsduky spojené s antidumpigovým clem.
Abstract in different language: The main aim of my thesis is to describe anti-dumping duty, where I method of analysis to characterize the process and formation of anti-dumping regulations. I explained to the three components of the anti-dumping duty. Next, I focused on the system of the market economy. The conclusion of my thesis has been devoted to methods of circumvention of the anti-dumping duty. At the conclusion of thesis, I disassembled the judgments associated with anti-dumping duties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antidumpingove clo a jeho obchazeni.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Balik.pdfPosudek vedoucího práce112,08 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Balik.pdfPosudek oponenta práce151,67 kBAdobe PDFView/Open
protokol Balik.pdfPrůběh obhajoby práce89,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28782

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.