Název: Antidumpingové clo a jeho obcházení
Další názvy: Anti-Dumping duty and its circumvention
Autoři: Balík, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Jánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
Oponent: Seknička Pavel, PhDr. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28782
Klíčová slova: antidumping;clo;běžná hodnota;dumping;tržní hospodářství;dumpigová cena;obcházení;olpran
Klíčová slova v dalším jazyce: anti-dumping duty;circumvention;dumping;market economy;normal value;dumping price;olpran
Abstrakt: V mé diplomové práci jsem pospal antidumpigové clo, kde jsem metodou analýzy rozebíral proces a tvorbu antidumpigových nařízení. Charakterizoval jsem tři složky antidumpingového cla. Dále jsem se zaměřil na systém tržního hospodářství. Závěr mé práce byl věnován metodám obcházení antidumpigového cla. V závěru práce jsem rozebral rozsduky spojené s antidumpigovým clem.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of my thesis is to describe anti-dumping duty, where I method of analysis to characterize the process and formation of anti-dumping regulations. I explained to the three components of the anti-dumping duty. Next, I focused on the system of the market economy. The conclusion of my thesis has been devoted to methods of circumvention of the anti-dumping duty. At the conclusion of thesis, I disassembled the judgments associated with anti-dumping duties.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Antidumpingove clo a jeho obchazeni.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.p. Balik.pdfPosudek vedoucího práce112,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.p. Balik.pdfPosudek oponenta práce151,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
protokol Balik.pdfPrůběh obhajoby práce89,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28782

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.