Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorBalík, Tomáš
dc.contributor.refereeSeknička Pavel, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-1-25
dc.date.accessioned2018-01-15T15:10:43Z-
dc.date.available2015-2-18
dc.date.available2018-01-15T15:10:43Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-8-29
dc.identifier65687
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28782-
dc.description.abstractV mé diplomové práci jsem pospal antidumpigové clo, kde jsem metodou analýzy rozebíral proces a tvorbu antidumpigových nařízení. Charakterizoval jsem tři složky antidumpingového cla. Dále jsem se zaměřil na systém tržního hospodářství. Závěr mé práce byl věnován metodám obcházení antidumpigového cla. V závěru práce jsem rozebral rozsduky spojené s antidumpigovým clem.cs
dc.format55 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectantidumpingcs
dc.subjectclocs
dc.subjectběžná hodnotacs
dc.subjectdumpingcs
dc.subjecttržní hospodářstvícs
dc.subjectdumpigová cenacs
dc.subjectobcházenícs
dc.subjectolprancs
dc.titleAntidumpingové clo a jeho obcházenícs
dc.title.alternativeAnti-Dumping duty and its circumventionen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávo a právní věda
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe main aim of my thesis is to describe anti-dumping duty, where I method of analysis to characterize the process and formation of anti-dumping regulations. I explained to the three components of the anti-dumping duty. Next, I focused on the system of the market economy. The conclusion of my thesis has been devoted to methods of circumvention of the anti-dumping duty. At the conclusion of thesis, I disassembled the judgments associated with anti-dumping duties.en
dc.subject.translatedanti-dumping dutyen
dc.subject.translatedcircumventionen
dc.subject.translateddumpingen
dc.subject.translatedmarket economyen
dc.subject.translatednormal valueen
dc.subject.translateddumping priceen
dc.subject.translatedolpranen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antidumpingove clo a jeho obchazeni.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
ved.p. Balik.pdfPosudek vedoucího práce112,08 kBAdobe PDFView/Open
op.p. Balik.pdfPosudek oponenta práce151,67 kBAdobe PDFView/Open
protokol Balik.pdfPrůběh obhajoby práce89,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28782

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.