Název: Daň z přidané hodnoty a přenesená daň pod vlivem práva EU
Další názvy: Value added tax and reverse charge under the influence of EU law
Autoři: Krupičková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Oponent: Nocar Josef, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28783
Klíčová slova: dph;přenesená daňová povinnost;daňové podvody;evropská unie;česká republika;slovenská republika
Klíčová slova v dalším jazyce: vat;reverse charge;tax fraud;european union;czech republic;slovakia
Abstrakt: Práce se zabývá tématikou daní z přidané hodnoty, daní přenesenou a také souvisejícím vlivem práva Evropské unie. Práce popisuje daňový systém a vysvětluje, jak funguje DPH a přenesená daň v České republice i na Slovensku a následně porovnává DPH mezi oběma státy. Práce též do jisté míry hodnotí, co přinesla harmonizace daní. Kapitola o daňových podvodech se zaobírá bojem proti daňovým podvodům a způsoby, jak je eliminovat.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is about value added tax, reverse charge and the impact of European Union law on tax system. In thesis there is tax system, how VAT and reverse charge in Czech Republic works and what tax harmonization brought. The thesis is also about VAT in Slovakia, because of comparison Czech and Slovak VAT. The chapter about tax fraud is about how to fight with tax fraud and how to eliminate them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Krupickova (rijen).pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek v.p. Krupickova.pdfPosudek vedoucího práce148,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek op. Krupickova.pdfPosudek oponenta práce137,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh ob. Krupickova.pdfPrůběh obhajoby práce96,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28783

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.