Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKosturik Kamil, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHás, Martin
dc.contributor.refereeWeissar Petr, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-6
dc.date.accessioned2018-01-15T15:10:58Z-
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2018-01-15T15:10:58Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-19
dc.identifier70835
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28817
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací mikroprocesorového systému, komunikujícího s nadřazeným systémem pomocí měřícího a kalibračního protokolu XCP, realizovaného po sběrnici CAN. První část práce se zabývá principem kalibrace, protokolem XCP a testováním softwaru. Další část udává specifikaci požadavků na takový systém ze strany zadavatele. Zbývající část se věnuje fyzické realizaci tohoto systému. Práce bohužel není dokončena a zřejmě nebude obhajována.cs
dc.format22 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectxcpcs
dc.subjectccpcs
dc.subjectkalibrační protokolycs
dc.subjectměřící systémcs
dc.titleNávrh a aplikace "systému pro měření protokolem CCP/XCP" pro mikroprocesorycs
dc.title.alternativeDesign and Application "system for the measurement of the CCP / XCP protocol" for microcontrollersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the design and realization of the microprocessor system, which would communicate with a system level above it via the measurement and calibration protocol XCP, which would be realized using a CAN bus. The first part of the work deals with the calibration principle, XCP protocol and software testing. The next part states the specification of the demands for the system by its contracting authority. The rest of the work deals with the physical realization of this system. The thesis is unfortunately not completed and probably won't be defended.en
dc.subject.translatedxcpen
dc.subject.translatedccpen
dc.subject.translatedcalibration protocolsen
dc.subject.translatedmeasuring systemsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomka - elektronicka verze.pdfPlný text práce888,22 kBAdobe PDFView/Open
070835_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce212,93 kBAdobe PDFView/Open
070835_oponent.pdfPosudek oponenta práce234,41 kBAdobe PDFView/Open
070835_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce142,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28817

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.