Title: HW implementace obrazové analýzy kamerových dat z parkovacích stání
Other Titles: HW image processing on CCTV data from parking spaces
Authors: Hořejší, Daniel
Advisor: Pavlíček Vladimír, Ing. Ph.D.
Referee: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28824
Keywords: omap-l138;zpracování obrazu;dsp;signálové zpracování
Keywords in different language: omap-l138;image processing;dsp;signal processing
Abstract: Práce je součástí projektu, jehož cílem je detekovat volná parkovací místa ze snímků parkoviště. Algoritmus na detekci byl napsán již v předcházejících pracích. Cílem této práce je pak zjistit možnosti a způsoby přenosu tohoto algoritmu na dvojjádrový procesor OMAP L138. V úvodních kapitolách se práce zabývá rozborem architektury procesoru a softwarových nástrojů potřebných k vývoji programů pro tento procesor. Dále pak navazuje popis částí programu potřebných pro realizaci základní výchozí aplikace.
Abstract in different language: This master thesis is part of a project which aims to detect free parking spots from images of a parking lot. The algorithm has been developed yet in previous works on this project. The aim of this thesis is to explore possibilities and methods that could be used to port this algorithm to dual-core processor OMAP-L138. Opening chapters cover the architecture of this processor and software tools needed for development of its applications. After these follows descriptions of parts of the program needed for basic application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Daniel_Horejsi.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
071006_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce428,38 kBAdobe PDFView/Open
071006_oponent.pdfPosudek oponenta práce374,12 kBAdobe PDFView/Open
071006_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce227,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28824

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.