Title: Legenda o Ospalé díře a její adaptace jako kulturní fenomén
Other Titles: The Legend of Sleepy Hollow and its Adaptations as a Cultural Phenomena
Authors: Pochmanová, Tina
Advisor: Vice William Bradley, Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28831
Keywords: legenda o ospalé díře;washington irving;halloween;válka za nezávislost;literatura ve výuce
Keywords in different language: the legend of sleepy hollow;washington irving;halloween;war of independence;literature in elt
Abstract: Práce se zabývá literárním dílem Legenda o Ospalé Díře a jeho adaptacemi. Cílem práce je určit spojení příběhu s Halloweenem a válkou za nezávislost a toto spojení prezentovat studentům ZČU.
Abstract in different language: This thesis deals with the piece of literature "The Legend of Sleepy Hollow" and its adaptations. The main target of the thesis is to determine the connection of this story with Halloween and Revolutionary War a to present it to the students of ZČU.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diploma Thesis - Pochmanova_.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
Pochmanova pos ved.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Pochmanova pos opon.pdfPosudek oponenta práce656,83 kBAdobe PDFView/Open
Pochmanova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce409 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28831

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.