Title: Použití sociálních sítí se studenty ve výuce anglického jazyka
Other Titles: Use of social media with english language learners
Authors: Kolčavová, Michaela
Advisor: Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28834
Keywords: sociální sítě;dovednosti 21. století;benefity použití sociálních sítí ve výuce;instagram;domácí úkoly;klasické domácí úkoly;úkoly pomocí technologie;autonomie žáka
Keywords in different language: social media;21st century skills;benefits of social media use in learning;instagram;out-of-class work;pen and pencil out-of-class work;out-of-class work based on technology;learner autonomy
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá využitím sociálních sítí ve výuce anglického jazyka. Teoretická část popisuje, co jsou sociální sítě, důvody pro použití sociálních sítí ve výuce jazyka, případné benefity použití sociálních sítí, způsoby použití sociálních sítí ve výuce jazyka, případné problémy plynoucí z jejich použití. Nejdůležitější v teoretické části je charakteristika domácích úkolů plněných za pomoci technologie vs. klasických domácích úkolů. Praktický výzkum, který proběhl na Obchodní akademii, Plzeň, je popsán v praktické části této práce. Dotazník a následná analýza dat byly použity k zjištění postoje žáků k plnění úkolů za pomoci Instagramu. Dále je analyzován postoj žáků a skutečné plnění úkolů. Pohled učitele na proces implementace sociálních sítí plyne z vlastní zkušenosti. Výsledky výzkumu jsou zpracovány ve formě grafů a tabulky s následným komentářem. Na základě zjištění jsou definovány pedagogické důsledky, nedostatky výzkumu a návrhy pro případný rozsáhlejší výzkum.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic of social media implementation in English language teaching. The theoretical chapter outlines what are social media; reasons for using social media in language learning; possible benefits of social media use; ways to use social media in language learning; possible issues and challenges of social media use. The most important part is the characteristics of out-of-class work based on technology vs pen and pencil out-of-class work. The research, which was carried out at Obchodní akademie, Plzeň is described in the practical part of the thesis. Methods of questionnaire, analyses of collected data were used to explore students' attitude to out-of-class work completed via Instagram. Students' attitude and real participation are analysed. The teacher's point of view on the whole process of implementing social media was obtained through the means of personal experience. The research results are presented in the form of graphs and one table with further commentary. Lastly, based on the findings, pedagogical implications; limitations of the research and suggestions for further research are outlined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT_Kolcavova_Michaela.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Kolcavova pos ved.pdfPosudek vedoucího práce656,74 kBAdobe PDFView/Open
Kolcavova pos opon.pdfPosudek oponenta práce656,14 kBAdobe PDFView/Open
Kolcavova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce390,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28834

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.