Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBenešová Barbora, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠochman, Jakub
dc.date.accepted2017-9-13
dc.date.accessioned2018-01-15T15:11:02Z-
dc.date.available2016-6-14
dc.date.available2018-01-15T15:11:02Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-30
dc.identifier69767
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28837
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá kritérii efektivního procvičování slovní zásoby, konkrétně těmi, které upřednostňují čeští učitelé anglického jazyka. Práce je rozdělena do dvou částí. První popisuje téma z teoretického hlediska a druhá se zabývá praktickým výzkumem. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. První vysvětluje, co je slovo a co všechno o slově musíme znát, abychom ho dokázali použít. Další kapitola se zabývá slovní zásobou, její definicí a překážkami, které mohou nastat při její výuce. Třetí kapitola popisuje čtyři jazykové dovednosti a jejich spojitost s výukou slovní zásoby. Poslední kapitola teoretické části definuje jednotlivé strategie výuky a procvičování slovní zásoby. Obě poslední kapitoly také obsahují tipy pro učitele, jak slovní zásobu učit a procvičovat. Praktická část v podobě výzkumu je rozdělena do tří kapitol. První vysvětluje, jaká forma výzkumu byla zvolena a proč. Touto formou je dotazník, který je v této kapitole také popsán. Tato část se zabývá i popisem zkoumané skupiny respondentů. Další kapitola interpretuje výsledky výzkumu a komentuje je. Třetí kapitola teoretické části popisuje přínos výzkumu a jeho nedostatky.cs
dc.format49 s. (74 211 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectslovní zásobacs
dc.subjectslovocs
dc.subjectefektivní procvičovánícs
dc.subjectjazykové dovednostics
dc.subjectpaměťcs
dc.subjectvýukové strategiecs
dc.titleEfektivní procvičování slovní zásobycs
dc.title.alternativeEffective vocabulary practiceen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma work is interested in criteria of effective vocabulary practice, specifically those preferred by Czech teachers of English language. The work is divided into two parts; the first part introduces the topic from the theoretical point of view and the second one is dealing with the practical research. The theoretical part is divided into four parts. The first part is explaining what a word is and what we need to know about a word to use it properly. Next part is dealing with vocabulary, its definitions and difficulties when teaching it. Another part describes four language skills and their connection to vocabulary learning and practice. The last part contains descriptions of individual vocabulary teaching strategies. The last two parts also contains ideas and tips for teachers on how to practice and teach vocabulary. The practical part in the form of the research is divided into three parts. The first one explains the form of the research, which is a questionnaire, reasons for choosing this form of the research and also describes researched subjects. The second part is dealing with interpretations of the results. The third part explains contributions of the research and its limitations.en
dc.subject.translatedvocabularyen
dc.subject.translateda worden
dc.subject.translatedeffective practiceen
dc.subject.translatedlanguage skillsen
dc.subject.translatedmemoryen
dc.subject.translatedlearning strategiesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub Sochman - Efektivni procvicovani slovni zasoby - 2017.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Sochman - pos Ben - ved.pdfPosudek vedoucího práce503,35 kBAdobe PDFView/Open
Sochman - pos Klec opon.pdfPosudek oponenta práce496,5 kBAdobe PDFView/Open
Sochman prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce413,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.