Title: Návrh aretačního zařízení frézovacího vřetene vodorovné vyvrtávačky s koaxiálním hlavním pohonem
Other Titles: Design of arresting device of milling spindle for horizontal boring machine with a coaxial main drive
Authors: Ovčička, Petr
Advisor: Hudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Klesa Pavel, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28881
Keywords: škoda machine tool a.s.;hcw 3000;vodorovná vyvrtávačka;koaxiální hlavní pohon;aretace;bezpečnostní brzda;mkp analýzy;siemens nx 10
Keywords in different language: škoda machine tool a.s.;hcw 3000;horizontal boring machine;coaxial main drive;arresting equipment;safety brake;fem analysis;siemens nx 10
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na analýzu stávajícího řešení aretace frézovacího vřetene s koaxiálním hlavním pohonem. Analýza obsahuje nalezení vhodné vůle pro zajištění aretačního momentu a vliv změny hlavních rozměrů aretace na aretační moment. Dále práce obsahuje návrh brzdného zařízení pro bezpečnostní zastavení frézovacího vřetene při výpadku elektrického proudu. Přílohou práce je vybraná výkresová dokumentace.
Abstract in different language: The thesis is focused on analysis of current solution of arrest the milling spindle with coaxial main drive. Analysis includes finding ideal gap for capture arrest moment and effects of change the main dimensions to the arrest moment. Furthermore, thesis includes design of safety brake system for emergency stop of milling spindle in the event of a power failure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ovcicka_V15_Portal.pdfPlný text práce8,21 MBAdobe PDFView/Open
Ovcicka_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce720,74 kBAdobe PDFView/Open
Ovcicka_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce893,59 kBAdobe PDFView/Open
Ovcicka.pdfPrůběh obhajoby práce269,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28881

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.