Title: Konstrukční návrh multifunkčního polohovacího lůžka pro pacienty.
Other Titles: Engineering design of multi-function adjustable bed for patients.
Authors: Pilný, Ondřej
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Beneš Jan, Doc. MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28882
Keywords: polohování;manipulace;pacient;polohovací zařízení;materiál;návrh;mkp
Keywords in different language: manipulation;patient;positioning device;material;suggestion;mkp
Abstract: Hlavním cílem této diplomové práce je zhotovení návrhu multifunkčního polohovacího zařízení pro pacienty. Jsou zde uvedeny varianty uspořádání, výběr materiál,které je možné použít, výpočty a dimenzování.
Abstract in different language: The aim of this diplomia thesis to make Engeneering design of multi-function adjustable bed for patients. Options of arrangment, the choice of materials which can be used, calculations and dimensioning can be found there.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc. Ondrej Plny Diplomova prace.pdfPlný text práce3,96 MBAdobe PDFView/Open
Pilny_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce761,87 kBAdobe PDFView/Open
Pilny_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Pilny.pdfPrůběh obhajoby práce251,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.