Title: Stavba vyvážecího vleku
Other Titles: Construction of forwarder trailer
Authors: Černý, Miroslav
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Roubal Jan, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28887
Keywords: vyvážecí vlek;rám;nápravy;oj;klanice;kola;brzdy;hydraulika;elektroinstalace
Keywords in different language: forwarder trailer;frame;axles;stanchions;wheels;brakes;hydraulics;electrical wiring
Abstract: Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou realizací vyvážecího vleku. V práci jsou popsány druhy vyvážecích vleků a jejich hlavní konstrukční celky. Vyvážecí vlek bude konstruován podle daných parametrů. Stavba počítá s multifunkčním využitím vleku.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the constructional design and subsequent realization of a forwarder trailer. In the thesis there types of forwarder trailers are described and their main constructional unit. The forwarder trailer will be constructed according to the given parameters. The construction allows for multifunctional use of the trailer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2017_Miroslav_Cerny.pdfPlný text práce11,41 MBAdobe PDFView/Open
Cerny Miroslav_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce799,94 kBAdobe PDFView/Open
Cerny Miroslav_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce732,65 kBAdobe PDFView/Open
Cerny.pdfPrůběh obhajoby práce274,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.