Název: Robotické pracoviště
Další názvy: Robotic workplace
Autoři: Buzovský, Radim
Vedoucí práce/školitel: Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Žídek Jan, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28896
Klíčová slova: konstrukce;robotické pracoviště;polohovací stůl;zásobník nástrojů;cad;siemens nx 10
Klíčová slova v dalším jazyce: construction;robotic workplace;positioning table;tool storage;cad;siemens nx 10
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje návrh koncepce robotického pracoviště. Výpočty jednotlivých konstrukčních uzlů. Volbu vřetena a návrh příruby. Návrh výměny nástrojů, úpravy polohovacího stolu a návrh oplocení pracoviště s bezpečnostními prvky. Dále obsahuje výkresovou dokumentaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis includes design of robotic workplace. Calculation of chosen parts. Choose of spindle and design of flange for spindle. Design of tool changing, adjustment of positioning table and design of guarding fence with safety units. Thesis also includes drawing documentation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_BUZOVSKY_RADIM.pdfPlný text práce8,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Buzovsky_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce647,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Buzovsky_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce713,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Buzovsky.pdfPrůběh obhajoby práce258,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28896

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.