Název: Vyvažování motorů s nízkým počtem válců
Další názvy: Balancing of engines with low number of cylinders
Autoři: Vrátník, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Čermák Roman, Ing. Ph.D.
Oponent: Souček Miroslav, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28897
Klíčová slova: vyvažování motorů;matlab;vyvažovací hřídel;ansys
Klíčová slova v dalším jazyce: engine balancing;matlab;balancing shaft;ansys
Abstrakt: Tato práce pojednává o vyvažování motorů, se zaměřením na motocyklové motory. Práce se skládá ze shrnutí teoretických poznatků o dané problematice, popisu matematického modelu, popisu tvorby skriptů používajících matematický model a ukázky praktického použití těchto skriptů pro návrh vyvažovacího hřídele jednoválcového motoru.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is aimed at balancing of engines, especially at motorcycle engines. The thesis consists of summary of theoretical knowledges, description of mathematical model, description of scripts based on this model and a case study, where scripts are used during design of balancing shaft.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vratnik.pdfPlný text práce24,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vratnik_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce726,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vratnik_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce2,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vratnik.pdfPrůběh obhajoby práce303,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28897

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.