Název: Konstrukční návrh multifunkčního invalidního vozíku
Další názvy: Engineering design of multifunctional wheelchair
Autoři: Cachová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Prokeš Jan, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28899
Klíčová slova: invalidní vozík;osoby s omezenou možností pohybu;univerzální invalidní vozík;hliníková slitina
Klíčová slova v dalším jazyce: wheelchair;handicapped people;universal wheelchair;aluminium alloy
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku invalidních vozíků. Obsahuje rešerši historie a současného stavu. Hlavní kapitolou je navržení univerzálního invalidního vozíku pro použití po celý den. Dále jsou provedeny výpočty pomocí MKP, technické hodnocení a ekonomické hodnocení navrženého invalidního vozíku.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on the issue of the wheelchairs. This diploma thesis presents a search of a history and current state of wheelchairs. The design of the universal wheelchair, which can be used throughout the day is described in the main chapter ofthis thesis. There are also described the FEM analysis, technical assessments and likewise the econom1c assessments of the designed wheelchair.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_CACHOVA_Katerina.pdfPlný text práce22,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cachova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce742,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cachova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce931,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cachova.pdfPrůběh obhajoby práce253,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28899

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.