Title: Konstrukční návrh multifunkčního invalidního vozíku
Other Titles: Engineering design of multifunctional wheelchair
Authors: Cachová, Kateřina
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Prokeš Jan, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28899
Keywords: invalidní vozík;osoby s omezenou možností pohybu;univerzální invalidní vozík;hliníková slitina
Keywords in different language: wheelchair;handicapped people;universal wheelchair;aluminium alloy
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku invalidních vozíků. Obsahuje rešerši historie a současného stavu. Hlavní kapitolou je navržení univerzálního invalidního vozíku pro použití po celý den. Dále jsou provedeny výpočty pomocí MKP, technické hodnocení a ekonomické hodnocení navrženého invalidního vozíku.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the issue of the wheelchairs. This diploma thesis presents a search of a history and current state of wheelchairs. The design of the universal wheelchair, which can be used throughout the day is described in the main chapter ofthis thesis. There are also described the FEM analysis, technical assessments and likewise the econom1c assessments of the designed wheelchair.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_CACHOVA_Katerina.pdfPlný text práce22,59 MBAdobe PDFView/Open
Cachova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce742,97 kBAdobe PDFView/Open
Cachova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce931,43 kBAdobe PDFView/Open
Cachova.pdfPrůběh obhajoby práce253,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28899

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.