Název: Zdvihací zařízení
Další názvy: Elevator
Autoři: Skřivánek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Hosnedl Stanislav, Prof. Ing. CSc.
Oponent: Sirový Martin, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28903
Klíčová slova: zdvihací zařízení;klt přepravka;dopravník;strategie znalostně integrovaného navrhování technických produktů;konkurenceschopnost;cad;mkp analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: elevator;klt box;conveyor;knowledge integrated design;competitiveness;cad;fem analysis
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem zdvihacího zařízení pro transport KLT přepravek s kusovým materiálem mezi dvěma, nad sebou stojícími, dopravníky společnosti ENGEL. Pro návrh technického systému byla využita strategie znalostně integrovaného navrhování technických produktů. Výsledný konstrukční návrh byl vytvořen s ohledem na požadovanou kvalitu, dodací dobu, celkové náklady a konkurenceschopnost produktu. Úplná orgánová struktura byla zpracována v CAD systému NX10.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with a design of an elevator for the transport of KLT boxes with parts between two double-deck ENGEL belt conveyors. A knowledge integrated design strategy was used for the design of a technical system. The resulting design was created with regards to the required quality, delivery time, total costs and product competitiveness. The complete organ structure was created in the CAD system NX10.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_skrivanek_2017_05_31_final.pdfPlný text práce21,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skrivanek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce868,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skrivanek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skrivanek.pdfPrůběh obhajoby práce270,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28903

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.