Title: Zdvihací zařízení
Other Titles: Elevator
Authors: Skřivánek, Petr
Advisor: Hosnedl Stanislav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Sirový Martin, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28903
Keywords: zdvihací zařízení;klt přepravka;dopravník;strategie znalostně integrovaného navrhování technických produktů;konkurenceschopnost;cad;mkp analýza
Keywords in different language: elevator;klt box;conveyor;knowledge integrated design;competitiveness;cad;fem analysis
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem zdvihacího zařízení pro transport KLT přepravek s kusovým materiálem mezi dvěma, nad sebou stojícími, dopravníky společnosti ENGEL. Pro návrh technického systému byla využita strategie znalostně integrovaného navrhování technických produktů. Výsledný konstrukční návrh byl vytvořen s ohledem na požadovanou kvalitu, dodací dobu, celkové náklady a konkurenceschopnost produktu. Úplná orgánová struktura byla zpracována v CAD systému NX10.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with a design of an elevator for the transport of KLT boxes with parts between two double-deck ENGEL belt conveyors. A knowledge integrated design strategy was used for the design of a technical system. The resulting design was created with regards to the required quality, delivery time, total costs and product competitiveness. The complete organ structure was created in the CAD system NX10.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_skrivanek_2017_05_31_final.pdfPlný text práce21,82 MBAdobe PDFView/Open
Skrivanek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce868,18 kBAdobe PDFView/Open
Skrivanek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Skrivanek.pdfPrůběh obhajoby práce270,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28903

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.