Název: Vývoj deformačního členu pro vůz FSAE
Další názvy: Development of impact attenuator for FSAE vehicle
Autoři: Kocourek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Hynek Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Nozar Tomáš, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28906
Klíčová slova: deformační člen;numerická simulace;voštinový materiál;dynamická zkouška;vzorky;bezpečnost
Klíčová slova v dalším jazyce: impact attenuator;numerical simulation;honeycomb;dynamic test;sample;safety
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje návrh deformačního členu pro vozidlo Formula Student ve třech variantách, včetně zakomponování do sestavy. Dynamická zkouška byla simulována a zároveň byl proveden reálný experiment.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis contents development of the impact attenuator for the vehicle Formula Student in three variants including integration to the assembly. Dynamic test was simulated and also it was made a real experiment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_KOCOUREK.pdfPlný text práce9,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocourek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce645,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocourek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce900,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kocourek.pdfPrůběh obhajoby práce276,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28906

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.